Villaförsäkring


Som villaägare bör du skydda inte bara det som finns i din villa och i ditt hem, utan även själva villan och tomten som den står på. Detta gör att det inte är tillräckligt att bara ha en hemförsäkring, utan som ägare av en villa måste man ha en särskild villaförsäkring. Annars är man nämligen försäkrad mot saker som kan ske inne i hemmet, och inte mot saker som kan hända med huset eller tomten, och när sådana skador sker, är dessa förstås ofta mer kostsamma än skador som drabbar lösöret.

villa5

Som villaägare räcker det dock med att du tecknar en enda försäkring, åtminstone om du tecknar en så kallad villahemförsäkring, eftersom du med en sådan försäkring får både en hemförsäkring och en villaförsäkring på en och samma gång.

 

Vad ger dessa försäkringar då ersättning för?

Detta kan förstås variera lite beroende på vilken villaförsäkring man har, och hos vilket försäkringsbolag, men i regel brukar saker som t.ex:

  • Skador på tomt
  • Skador på huset
  • Skador på andra byggnader på tomten
  • Skador på växter och trän
  • Skador på staket och stängsel
  • Skador på bryggor, flaggstänger och andra fasta föremål på tomten
  • Ansvarsförsäkring, som hjälper till om man blir skadeståndsskyldig i egenskap av villaägare
  • Rättsskyddsförsäkring, som hjälper till om man hamnar i någon form av juridisk tvist i egenskap av villaägare

 

Annat som kan vara bra att veta om villaförsäkringar

I princip alla villaförsäkringar gäller för ett år i taget, vilket gör att man endast kan byta sin villaförsäkring en gång om året, eller säga upp den en gång om året. Säljer man villan kan man förstås säga upp sin villaförsäkring i förtid, men annars går detta inte.

 

Många försäkringsbolag i Sverige erbjuder villaförsäkringar, så man kan shoppa runt lite mellan försäkringsbolagen innan man tecknar en försäkring av det här slaget. Skillnaderna de olika försäkringarna emellan är nämligen relativt stora, både när det gäller ersättningsnivåerna, villkoren och försäkringspremiens storlek, så en ordentlig jämförelse av många olika villaförsäkringar gör det lättare att hitta den allra bästa villaförsäkringen för dig.