Mikrolån


Mikrolån har blivit ökända för att man kan hamna i en lånefälla om man börjar ta dem. Det är dock absolut inte så att man med automatik hamnar i en lånefälla bara för att man tar ett mikrolån, utan det går faktiskt att ta dessa lån på ett ansvarsfullt sätt, bara man tänker till lite. Här kommer några tips på hur du kan ta mikrolån utan att detta leder till ekonomiska problem för dig:

  • Låna endast om det är nödvändigt. Många situationer kan nämligen lösas på annat vis också, och att ta ett lån bör alltid vara en sista utväg och inte ett första hands alternativ.
  • Låna endast den summa du behöver och inte mer. Varje krona ska trots betalas tillbaka och du betalar även ränta för varje krona, så att runda upp lånebeloppet av en eller annan anledning kommer endast att bli onödigt dyrt för dig!
  • Låna endast om du är helt säker på att du inte kommer att ha problem med återbetalningen. Kan man inte betala tillbaka lånet i tid kommer nämligen ytterligare avgifter att läggas på låneskulden, oavsett vad anledningen till att man inte betalat tillbaka i tid är.
  • Förläng aldrig ditt mikrolån, även om detta är möjligt, för det gör nämligen lånet till en ännu dyrare affär. Och har du följt vårt tips ovan finns det ändå ingen anledning till att inte betala tillbaka lånet i tid, så gör alltid detta, även om det kanske känns trist.
  • Läs alltid villkoren för lånet du vill ta innan du ansöker om det. Finns det några nackdelar med lånet, är det nämligen i villkoren som detta kommer att framgå. Det är därför av yttersta vikt att läsa igenom vartenda ord innan man ingår ett låneavtal.
  • Låna inte om du redan har andra skulder. Din högsta prioritet bör istället i dessa fall vara att betala av de befintliga lånen, och först efter att du gjort detta kan du ta nya lån.
  • Låna aldrig för att spela med pengarna, så kallad gambling. Detta är alltid extremt riskfyllt, och en tendens att ens överväga detta alternativ kan vara ett tecken på ett spelberoende, vilket förstås är ett helt annat problem.