Banklån


När man ansöker om ett banklån har man i regel två alternativ: att antingen ansöka om lånet på egen hand, och därmed stå som enda låntagare på lånet, eller att ansöka om lånet med en medsökande, dvs. tillsammans med någon annan. Ansöker man om ett banklån tillsammans med en medsökande är det förstås så att båda som ansöker om lånet står med som låntagare på det. Man har då ett gemensamt lån, istället för ett individuellt banklån.

Detta förstår de flesta förstås, men trots detta är det många som har svårt för att bestämma sig för hur man egentligen bör göra: bör man ansöka om ett banklån själv eller tillsammans med en medsökande?

Om du också undrat över detta är svaret att båda alternativen har sina för- och nackdelar. I denna artikel tänkte vi berätta lite om dessa, för att förhoppningsvis göra det enklare för dig att avgöra vilket alternativ som passar just dig bäst när du vill ta ett banklån.

Fördelar med att ansöka om ett banklån på egen hand

Den största fördelen är enligt Iumab, att du kan ansöka om vilket lån du vill, när du vill, utan att behöva rådfråga någon annan. Detta kan man ju inte göra på samma sätt om man ansöker om ett banklån med en medlåntagare, för då måste ju båda låntagarna vara överens om hur mycket som ska lånas, när och så vidare.

Det brukas dessutom vara enklare att ansöka om ett banklån själv, eftersom ansökningsförfarandet då är både snabbare och enklare, bland annat eftersom man endast behöver lämna uppgifter om en enda låntagare på ansökan.

Nackdelar med att ansöka om ett banklån på egen hand

Har man en lite svagare ekonomi kan det vara så att ens låneansökning inte blir beviljad om man ansöker om lånet på egen hand, och att man endast blir beviljad en mindre lånesumma om lånet ”går igenom”.

Fördelar med att ansöka om ett banklån med en medsökande

När man ansöker om ett banklån tillsammans med någon annan kan man däremot lättare bli beviljat ett större belopp, och det är även lättare att få igenom sin låneansökan överhuvudtaget än om man ansöker om lånet ensam. Dessutom är det ju så klart så att om man ändå kommer att ha lånet tillsammans, så är det bra att få detta ”officiellt”, för att man verkligen ska se till att dela på skuldbördan. Är det så att man faktiskt ska vara två om lånet, finns det ingen som helst anledning att inte vara två sökande om det.

Nackdelar med att ansöka om ett banklån med en medsökande

Är det så att en av låntagarna inte klarar av de ekonomiska åtaganden som lånet och dess återbetalning innebär, kan detta innebära en otrolig belastning på förhållandet låntagarna emellan, oavsett om det rör sig om makar, sambos, föräldrar och barn eller något annat. Detta är därför något man måste ha med i beräkningarna om det finns minsta anledning att tro att så skulle kunna vara fallet. Det är ofta så att det inte är värt pengarna att riskera ett bra förhållande man har med en närstående.